Az adatkezelésről

Adatkezelés  

A vásárlás során az Ön által megadott adatokat a Jüllich Car Glas webáruház kizárólag a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések 
érvényesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, szükség esetén kapcsolatfelvétel céljából kezelheti. Az itt meghatározott 
célokból kezelt adatok törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnésének esetén, valamint a
számlázást követően. Adatait az Ön hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adjuk át. Adatai kezelésekor az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény 13/A.§-ban foglaltak szerint, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. 
Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítások a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg 
lépnek hatályba.